Projecten

IDENTITEIT

INSPIRATIEBRON VOOR GLASBEELDKUNST

Identiteit van Plekken en Glasbeeldkunst
De stichting Ruimte voor Kunst maakt op basis van de identiteit van plekken (woningen, boerderijen, erven, openbare ruimte) glasbeeldkunst. De vervaardigde glaskunstobjecten zijn een betekenisvolle toevoeging aan de betreffende plekken. Identiteit van plekken als inspiratiebron voor glaskunst. Ruimte voor Kunst doet dit in samenwerking met het Nationaal Glasmuseum in Leerdam en diverse kunstenaars. Zij werkt in opdracht van particulieren en overheden.

De Noordoostpolder:
agrarische producten verbeeld op glastegels

Agrarische bedrijvigheid is een aspect van de identiteit van de Noordoostpolder. Zij is een belangrijke bestaansreden van de polder. Het gaat niet alleen om het telen van de bestaande producten, waar ook om het vernieuwen en het kweken van nieuwe rassen. Niet alleen de binnenlandse afzet, maar ook de export naar het buitenland is belangrijk voor de agrarische sector in de polder. Agrarische producten zijn o.a.: bloembollen, fruit en aardappelen.

Ruimte voor Kunst heeft glastegels gemaakt met daarop afgebeeld foto’s van genoemde agrarische producten. Deze tegels drukken de identiteit van het agrarisch bedrijf en van de Noordoostpolder uit.

Toepassingsmogelijkheden
Deze op ambachtelijke wijze vervaardigde glastegels kunnen op veel verschillende manieren worden gebruikt. Bij de ingang van de boerenerven kunnen door het plaatsen van een raamwerk van glastegels de agrarische producten worden getoond die op de betreffende boerderij worden geteelt en erkocht. Glastegels kunnen als ornament worden verwerkt in de architectuur van woningen, boerderijen en erven. Glastegels kunnen dienen als decoratie in de woning. Glastegels kunnen worden gebruikt in de keuken, in de badkamer en in deuren. Er kunnen sieraden van glas worden gemaakt en glastegels die als cadeau en presentje dienen. Dit zijn maar een aantal voorbeelden.

Contact voor meer informatie

Sascha Hacska: 030-2210541
Hans Kars: (mobiel) 06-53211238

Of stuur een mailtje naar info@ruimtevoorkunst.com